Гаврілов Дмитро Володимирович
Гаврілов Дмитро Володимирович

Біографія

Народився 7 травня 1978 року у м. Первомайськ, Миколаївської обл.

У 2000 році закінчив із відзнакою магістратуру Вінницького державного технічного університету.

Навчався в аспірантурі Вінницького національного технічного університету з 2001 р. по 2004 р.

У 2005 році вчасно захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю радіовимірювальні прилади.

З 2004 по 2005 рік працював інженером на кафедрі проектування комп'ютерної та телекомунікаційної апаратури.

Починаючи з 2005 року працював на посадах асистента і старшого викладача кафедри радіотехніки.

З 2007 року працює на посаді доцента.

У 2011 р. присвоєне вчене звання доцента кафедри радіотехніки.

Опубліковано понад 80 наукових робіт, серед яких статті у закордонних наукових журналах і наукових виданнях з переліку ВАК України та 1 монографія, 11 навчальних посібників (один з яких із грифом МОН України) та 4 патенти.

Контакти

Researcher ID: F-3079-2015 (http://www.researcherid.com/rid/F-3079-2015)

ORCID: 0000-0003-0743-5237 (orcid.org/0000-0003-0743-5237)

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=yOY3ZvEAAAAJ&hl=ru

РИНЦ Author ID: 808811 (http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=808811)

my_orcid_qrcode 

linkedin-button Dmytro.Havrilov (ua.linkedin.com/in/dmytrohavrilov)
facebook    Dmytro.Havrilov (fb.com/Dmytro.Havrilov)
vk   Dmytro.Havrilov (vk.com/Dmytro.Havrilov)
gmail-icon-small_zps63440291  Dmytro Havrilov (dmytro.havrilov@gmail.com)

Здобутки

Є співавтором наукової роботи «Розвиток теорії та створення радіовимірювальних приладів на ємнісному ефекті транзисторних структур з від'ємним опором» переможець конкурсу на здобуття Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2013 рік (Проект постанови Верховної ради України №3717, зареєстрований 02.12.2013 р.).

У 2015 р. нагороджений почесною грамотою департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації за багаторічну сумлінну, творчу працю, досягнуті успіхи у науково-педагогічній діяльності.