Гаврілов Дмитро Володимирович

Викладач ВНТУ

Публікації

Монографії (1)

1. Філинюк М. А., Гаврілов Д. В. Метрологічні основи негатроніки Філінюк М. А. Метрологічні основи негатроніки [Текст] : монографія / М. А. Філинюк, А. В. Гаврілов. - Вінниця : УНІВЕРСУМ – Вінниця, 2006. – 188 с.

Навчальні посібники (9)

1. Гаврілов Д. В., Гаврілова Н. М. Основи радіоелектроніки Гаврілов Д. В. Основи радіоелектроніки [Текст] : навчальний посібник / Д. В. Гаврілов, Н. М. Гаврілова. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – 132 с.
2. Гаврілов Д. В., Звягін О. С., Осадчук О. В., Савицький А. Ю. Основи комп`ютерного проектування та моделювання РЕА. Частина 2 Основи комп`ютерного проектування та моделювання РЕА [Текст]. Частина 2 : лабораторний практикум / Д. В. Гаврілов, О. С. Звягін, О. В. Осадчук, А. Ю. Савицький. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 104 с.
3. Воловик А. Ю., Гаврілов Д. В., Семенов А. О., Шутило М. А., Червак О. П. Сигнали та процеси в радіотехніці: лабораторний практикум Сигнали та процеси в радіотехніці [Текст] : лабораторний практикум / Ю. М. Воловик, Д. В. Гаврілов, А. О. Семенов [та ін.]. – Вінниця : ВНТУ, 2015. – 97 с.
4. Гаврілов Д. В., Осадчук О. В., Звягін О. С. Основи комп`ютерного проектування та моделювання РЕА Гаврілов Д. В. Основи комп`ютерного проектування та моделювання РЕА [Текст] : лабораторний практикум / Д. В. Гаврілов, О. В. Осадчук, О. С. Звягін. — Вінниця : ВНТУ, 2016. — 182 с.
5. Кичак В. М., Крушевський Ю. В., Гаврілов Д. В. Основи радіоелектроніки Кичак В. М. Основи радіоелектроніки [Текст] : навчальний посібник / В. М. Кичак, Ю. В. Крушевський, Д. В. Гаврілов. - Вінниця : ВНТУ, 2010. - 368 с.
6. Крушевський Ю. В., Гаврілов Д. В. Основи радіоелектроніки. Частина 2 Крушевський Ю. В. Основи радіоелектроніки [Текст]. Частина 2 : навчальний посібник / Ю. В. Крушевський, Д. В. Гаврілов. – Вінниця : ВНТУ, 2008. – 164 с.
7. Кофанов В. Л., Осадчук О. В., Гаврілов Д. В. Лабораторний практикум з дослідження цифрових пристроїв на основі САПР MAX+PLUS II Кофанов В. Л. Лабораторний практикум з дослідження цифрових пристроїв на основі САПР MAX+PLUS II [Текст] : лабораторний практикум / В. Л. Кофанов, О. В. Осадчук, Д. В. Гаврілов. – Вінниця :
УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006. – 200 с.
8. Кофанов В. Л., Осадчук О. В., Гаврілов Д. В. Лабораторний практикум з цифрових пристроїв на основі САПР QUARTUS II Кофанов В. Л. Лабораторний практикум з цифрових пристроїв на основі САПР Quartus II [Текст] : навчальний посібник / В. Л. Кофанов, О. В. Осадчук, Д. В. Гаврілов. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-
Вінниця, 2007. – 167 с.
9. Крушевський Ю. В., Гаврілов Д. В. Основи радіоелектроніки. Частина 1 Крушевський Ю. В. Основи радіоелектроніки [Текст]. Частина 1 : навчальний посібник / Ю. В. Крушевський, Д. В. Гаврілов. - Вінниця : ВНТУ, 2007. – 152 с.

Патенти (5)

1. Ситай Юрій Вікторович, Басич Богдан Вікторович, Бєлов Олександр Едуардович, Гаврілов Дмитро Володимирович Дешифратор семисегментного коду в унітарний Пат. 108579 UA, МПК H03M 13/00, H03M 7/00. Дешифратор семисегментного коду в унітарний [Текст] / Ю. В. Ситай, Б. В. Басич, О. Е. Бєлов, Д. В. Гаврілов (Україна). - № u201600023 ; заявл. 04.01.2016 ; опубл. 25.07.2016, Бюл. № 14. - 7 с. : кресл.
2. Філинюк Микола Антонович, Гаврілов Дмитро Володимирович, Швейкіна Світлана Євгенівна, Филинюк Николай Антонович, Filyniuk Mykola Antonovych Спосіб визначення оптимальної частоти перетворення імітансу потенційно нестійкого чотириполюсника Пат. 11679 UA, МПК G01R 27/28. Спосіб визначення оптимальної частоти перетворення імітансу потенційно нестійкого чотириполюсника [Текст] / М. А. Філинюк, Д. В. Гаврілов, С. Є. Швейкіна (Україна). - № u200504156 ; заявл. 29.04.2005 ; опубл. 16.01.2006, Бюл. № 1. - 5 с. : кресл.
3. Філинюк Микола Антонович, Гаврілов Дмитро Володимирович, Швейкіна Світлана Євгенівна, Филинюк Николай Антонович, Filyniuk Mykola Antonovych Спосіб визначення граничної частоти потенціально-нестійкого чотириполюсника Пат. 9563 UA, МПК G01R 27/28. Спосіб визначення граничної частоти потенціально-нестійкого чотириполюсника [Текст] / М. А. Філинюк, Д. В. Гаврілов, С. Є. Швейкіна (Україна). - № u20041210450 ; заявл. 20.12.2004 ; опубл. 17.10.2005, Бюл. № 10. - 4 с. : кресл.
4. Філинюк Микола Антонович, Гаврілов Дмитро Володимирович, Филинюк Николай Антонович, Filyniuk Mykola Antonovych Імпедансний пристрій Пат. 53378 A UA, МПК H03H 11/00 . Імпедансний пристрій [Текст] / М. А. Філинюк, Д. В. Гаврілов (Україна). - 2002053858 ; заявл. 11.05.2002 ; опубл. 15.01.2003, Бюл. № 1. - 3 с. : кресл.
5. Філинюк Микола Антонович, Гаврілов Дмитро Володимирович, Филинюк Николай Антонович, Filyniuk Mykola Antonovych Спосіб вимірювання мінімально досяжного вхідного активного опору чотириполюсника Пат. 53004 A UA, МПК G01R 27/28. Спосіб вимірювання мінімально досяжного вхідного активного опору чотирипоюсника [Текст] / М. А. Філинюк, Д. В. Гаврілов (Україна). – № 2002010719 ; заявл. 29.01.2002 ; опубл. 15.01.2003, Бюл. № 1. – 5 с. : кресл.

Статті (12)

1. Гаврілов Д.В., Філинюк М.А. Спосіб вимірювання активної складової комплексного опору
2. Филинюк Н. А., Гаврилов Д. В., Темченко А. В., Куземко А. М., Філинюк М. А., Гаврілов Д. В. Исследование максимально-достижимого коэффициента усиления четырехполюсников на базе двухзатворного полевого транзистора Шоттки Исследование максимально-достижимого коэффициента усиления четырехполюсников на базе двухзатворного полевого транзистора Шоттки [Текст] / Н. А. Филинюк, Д. В. Гаврилов, А. В. Темченко, А. М. Куземко // Вісник Технологічного університету Поділля. Серія "Технічні науки". - 2004. - № 2, ч. 1, т. 1. - С. 103-107.
3. Філинюк М. А., Гаврілов Д. В. Спосіб вимірювання активної складової комплексного опору Філинюк М. А. Спосіб вимірювання активної складової комплексного опору [Текст] / М. А. Філинюк, Д. В. Гаврілов // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2004. - № 5. - С. 107-110.
4. Філинюк М. А., Гаврілов Д. В., Ліщинська Л. Б. Визначення параметрів фізичної моделі двозатворного польового транзистора Шоткі Філинюк М. А. Визначення параметрів фізичної моделі двозатворного польового транзистора Шоткі [Текст] / М. А. Філинюк, Д. В. Гаврілов, Л. Б. Ліщинська // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2004. - № 4. - С. 93-96.
5. Филинюк Н. А., Гаврилов Д. В., Огородник К. В., Філинюк М. А., Гаврілов Д. В. Измерение инвариантного коэффициента устойчивости четырехполюсника Филинюк Н. А. Измерение инвариантного коэффициента устойчивости четырехполюсника [Текст] / Н. А. Филинюк, Д. В. Гаврилов, К. В. Огородник // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. - 2003. - № 1. - С. 88-91.
6. Филинюк Н. А., Огородник К. В., Гаврилов Д. В., Філинюк М. А., Гаврілов Д. В. Модернизированный метод "плавающей нагрузки" определения иммитансных параметров линейных четырехполюсников Филинюк Н. А. Модернизированный метод "плавающей нагрузки" определения иммитансных параметров линейных четырехполюсников [Текст] / Н. А. Филинюк, К. В. Огородник, Д. В. Гаврілов // Вісник Технологічного університету Поділля. Серія "Технічні науки". - 2003. - № 3, т. 2. - С. 107-109.
7. Філинюк М. А., Гаврілов Д. В. Аналіз методів вимірювання робочих параметрів узагальнених перетворювачів імітансу Філинюк М. А. Аналіз методів вимірювання робочих параметрів узагальнених перетворювачів імітансу [Текст] / М. А. Філинюк, Д. В. Гаврілов // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2003. - № 4. - С. 98-105.
8. Філинюк М. А., Гаврілов Д. В. Вимірювання модуля коефіцієнта відбиття потенційно-нестійкого багатополюсника Філинюк М. А. Вимірювання модуля коефіцієнта відбиття потенційно-нестійкого багатополюсника [Текст] / М. А. Філинюк, Д. В. Гаврілов // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2003. - № 3. - С. 89-91.
9. Філинюк М. А., Гаврілов Д. В. Вимірювання мінімально-досяжного дійсного імітансу потенційно-нестійкого чотириполюсника Філинюк М. А. Вимірювання мінімально-досяжного дійсного імітансу потенційно-нестійкого чотириполюсника [Текст] / М. А. Філинюк, Д. В. Гаврілов // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2003. - № 1. - С. 68-72.
10. Філинюк М. А., Гаврілов Д. В., Ліщенко С. А. Методи і засоби вимірювання параметрів потенційно-нестійких чотириполюсників Філинюк М. А. Методи і засоби вимірювання параметрів потенційно-нестійких чотириполюсників [Текст] / М. А. Філинюк, Д. В. Гаврілов, С. А. Ліщенко // Вісник Технологічного університету Поділля. Серія "Технічні науки". - 2002. - Т. 1, № 3. - С. 42-48.
11. Гаврілов Д. В., Філинюк М. А., Ліщенко С. А. Методи і засоби вимірювання параметрів безструктурних моделей багатоелектродних напівпровідникових структур " /> <meta name="Гаврілов Д. В. Методи і засоби вимірювання параметрів безструктурних моделей багатоелектродних напівпровідникових структур [Текст] / Д. В. Гаврілов, С. А. Ліщенко, М. А. філинюк // Вісник ЖІТІ. Серія &quot;Технічні науки&quot;. - 2002. - Спец. вип. - С. 6-10.
12. Філинюк М. А., Гаврілов Д. В., Ліщенко С. А. Спосіб вимірювання максимально-досяжного коефіцієнта підсилення чотириполюсника на границі стійкості Філинюк М. А. Спосіб вимірювання максимально-досяжного коефіцієнта підсилення чотириполюсника на границі стійкості [Текст] / М. А. Філинюк, Д. В. Гаворілов, С. А. Ліщенко // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. - 2001. - № 3. - С. 49-51.

Тези доповідей (7)

1. Гаврілов Д. В., Мельник Я. В. Розробка адаптивної системи допомоги для людей з вадами зору на базі FPGA Гаврілов Д. В. Розробка адаптивної системи допомоги для людей з вадами зору на базі FPGA [Електронний ресурс] / Д. В. Гаврілов, Я. В. Мельник // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-frtzp/all-frtzp-2018/paper/view/5336.
2. Гаврілов Д. В., Щепанівський В. Ю. Розподільник імпульсів і рівнів на програмованих користувачем вентильних матрицях Гаврілов Д. В. Розподільник імпульсів і рівнів на програмованих користувачем вентильних матрицях [Електронний ресурс] / Д. В. Гаврілов, В. Ю. Щепанівський // Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 22-24 березня 2017 р. - Електрон. текст. дані. - 2017. - Режим доступу : https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-frtzp/all-frtzp-2017/paper/view/3190.
3. Гаврілов Д. В., Кофанов В. Л., Шоробура М., Гончарук М. Подільники частоти на програмованих логічних інтегральних схемах Подільники частоти на програмованих логічних інтегральних схемах [Текст] / Д. В. Гаврілов, В. Л. Кофанов, М. Шоробура, М. Гончарук // Матеріали VI міжнародної науково-технічної конференції &quot;Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій та приладобудування (СПРТП-2017)&quot;, м. Вінниця, 28-30 вересня 2017 р. - 2017. - С. [?].
4. Червак О. П., Кофанов В. Л., Гаврілов Д. В. Генератори прямокутних іимпульсів на ПЛІС Червак О. П. Генератори прямокутних іимпульсів на ПЛІС [Текст] / О. П. Червак, В. Л. Кофанов, Д. В. Гаврілов // Матеріали XL-ої науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету з участю працівників науково-дослідних організацій та інженерно-технічних працівників підприємств м. Вінниці та області, Вінниця, 9-11 березня 2011 р. - 2011.
5. Слободянюк В. І., Кофанов В. Л., Гаврілов Д. В. Блок керування автономної системи опалення Слободянюк В. І. Блок керування автономної системи опалення [Текст] / В. І. Слободянюк, В. Л. Кофанов, Д. В. Гаврілов // Матеріали XL-ої науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету з участю працівників науково-дослідних організацій та інженерно-технічних працівників підприємств м. Вінниці та області, Вінниця, 9-11 березня 2011 р. - 2011.
6. Баландюк І. С., Гаврілов Д. В. Реалізація кодеку звуку на ПКВМ Баландюк І. С.Реалізація кодеку звуку на ПКВМ [Текст] / І. С. Баландюк, Д. В. Гаврілов // Матеріали XL-ої науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету з участю працівників науково-дослідних організацій та інженерно-технічних працівників підприємств м. Вінниці та області, Вінниця, 9-11 березня 2011 р. - 2011.
7. Филинюк Н. А., Гаврилов Д. В., Філинюк М. А., Гаврілов Д. В. Анализ погрешностей радиочастотных измерений рабочих параметров потенциально-неустойчивых четырехполюсников Филинюк Н. А. Анализ погрешностей радиочастотных измерений рабочих параметров потенциально-неустойчивых четырехполюсников[Текст] / Н. А. Филинюк, Д. В. Гаврилов // Труды четвертой международной научно-технической конференции &quot;Микроэлектронные преобразователи и приборы на их основе&quot;, Баку, 16-18 декабря 2003 г. - Баку : &quot;Мутарджим&quot;, 2003. - С. 85-87.