Гаврілов Дмитро Володимирович

Публікації

Основні публікації

Назва

Вихідні дані

Обсяг

Співавтори

Дослідження ефективності узагальнених перетворювачів імітанса на базі польового транзистора

Депонована стаття. Вінницький державний технічний університет. –Вінниця, 2001. 23 с.

Деп. 23.07.01, №134-Ук2001

Фахове видання

23

 

Негасенсоры на базе схемотехнических аналогов негатронов

Тези доповіді.

Материалы 3 МНТК "Микроэлектронные преобразователи и приборы на их основе"ЭПП-2001). – Баку-Сумгаит (Азербайджан). – 2001.С. 92–93

2

Філинюк М.А., Лазарев О.О.

Експериментальний метод визначення мінімально-досяжного вхідного опору потенційно-нестійкого чотириполюсника

Тези доповіді.

Матеріали ХХХI науково-технічної конференції м. Вінниці та області, ВДТУ. – 2002.

2

 

Спосіб вимірювання максимально-досяжного коефіцієнта підсилення чотириполюсника на границі стійкості

Стаття.

Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. Хмельницький. 2001. №3. –С. 4951.

Фахове видання

3

Філинюк М.А., Ліщенко С.А.

Методи і засоби вимірювання параметрів безструктурних моделей багатоелектродних напівпровідникових структур

Стаття.

Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту. – 2002. – С. 6–10.

Фахове видання

5

Філинюк М.А., Ліщенко С.А.

Методи і засоби вимірювання параметрів потенційно-нестійких багатополюсників

Стаття.

Вісник Технологічного університету Поділля. –Хмельницький. – 2002. Т.1. №3. С.4248.

Фахове видання

5

Філинюк М.А., Ліщенко С.А.

Спосіб вимірювання мінімально-досяжного вхідного активного опору чотириполюсника

Патент.

Пат. 53004A Україна, МКИ G01R27/28.  №2002010719; Заявл. 29.01.2002; Опубл. 15.01.2003, Бюл. № 1. – 5 с.

Фахове видання

5

Філинюк М.А.

Вимірювання мінімально-досяжного дійсного імітансу потенційно-нестійкого чотириполюсника

Стаття.

Вісник ВПІ, м. Вінниця. – 2003. – №1. – С. 68–72.

Фахове видання

5

Філинюк М.А.

Імпедансний пристрій

Патент.

Пат. 53378 Україна, МКИ H03H11/00. №2002053858; Заявл. 11.05.2002; Опубл. 15.01.2003, Бюл. № 1. – 3 с.

Фахове видання

3

Філинюк М.А.

Вимірювання модуля коефіцієнта відбиття потенційно-нестійкого багатополюсника

Стаття.

Вісник ВПІ, м. Вінниця. – 2003. – №3. – С. 89-91.

Фахове видання

3

Філинюк М.А.

Аналіз методів вимірювання робочих параметрів узагальнених перетворювачів імітанса

Стаття.

Вісник ВПІ, м. Вінниця. – 2003. – №4. –С. 98–105.

Фахове видання

8

Філинюк М.А.

Нові методи вимірювання параметрів багатоелектродних негатронів

Тези доповіді.

Труды 4 МНПК "Современные информационные и электронные технологии" (СІЕТ-2003). – Одесса. – 2003. – С. 329.

1

Філинюк М.А., Франк С.М., Огородник К.В.

Модернизированный метод “плавающей нагрузки” определения иммитансных параметров линейных четырехполюсников

Стаття.

Вісник Технологічного університету Поділля. –Хмельницький. – 2003. Т.2. №3. С.107109.

Фахове видання

3

Філинюк М.А., Огородник К.В.

Измерение инвариантного коэффициента устойчивости четырехполюсника

Стаття.

Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2003. – №1. – С. 88–91.

Фахове видання

4

Філинюк М.А., Огородник К.В.

Анализ погрешностей радиочастотных измерений рабочих параметров потенциально-неустойчивых четырехполюсников

Тези доповіді.

Материалы 4 МНТК "Микроэлектронные преобразователи и приборы на их основе" (МЭПП-2003). – Баку-Сумгаит (Азербайджан). – 2003. – С. 85–87.

3

Філинюк М.А.

Метод измерения максимально-достижимого коэффициента усиления потенциально-неустойчивого четырехполюсника на основе ПТШ2

Тези доповіді.

Матеріали 7 МНПК "Наука і освіта" (НІО-2004). Дніпропетровськ. 2004, С. 7578.

4

Філинюк М.А., Ліщинська Л.Б., Куземко А.М.

Исследование максимально-достижимого коэффициента усиления четырехполюсников на базе двухзатворного полевого транзистора Шоттки

Стаття.

Вісник Технологічного університету Поділля. – 2004. – Ч. 1. – Т.1. – №2. – С. 103–107.

Фахове видання

5

Филинюк Н.А., Темченко А.М., Куземко А.М.

Визначення параметрів фізичної моделі двозатворного польового транзистора Шотки

Стаття.

Вісник Вінницького політехнічного інституту.  2004.  №4.  C. 9396.

Фахове видання

4

Філинюк М.А., Ліщинська Л.Б.

Спосіб вимірювання активної складової комплексного опору

Стаття.

Вісник Вінницького політехнічного інституту.  2004.  №5. – C. 107110.

Фахове видання

4

Філинюк М.А.

Определение параметров физической эквивалентной схемы двухзатворного полевого транзистора Шоттки

Стаття.

Известия вузов: Радиоэлектроника. 2004. №11-12. – С. 7175.

Фахове видання

5

Филинюк Н.А.

Способ измерения активной составляющей комплексного сопротивления

Стаття.

Известия вузов. Приборостроение. - 2004. - Т. 47, №1. - С. . 37-40.

Фахове видання

4

Н. А. Филинюк

Методи вимірювання коефіцієнту невзаємності потенційно-нестійкого чотириполюсника

Тези доповіді.

Матеріали 1 МНТК "Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій та приладобудування" (СПРТП-2005). Вінниця. 2005. С. 171.

1

 

Спосіб визначення граничної частоти потенціально-нестійкого чотириполюсника

Патент.

Пат. 9563 Україна, МКИ G01R27/28. ‑№20041210450; Заявл. 20.12.2004; Опубл. 17.10.2005, Бюл. № 10. – 5 с.

Фахове видання

4

Філинюк М.А., Швейкіна С.Є.

Спосіб визначення оптимальної частоти перетворення імітансу потенційно нестійкого чотириполюсника

Патент.

Пат. 11679 Україна, МКИ G01R27/28. ‑№200504156; Заявл. 29.04.2005; Опубл. 16.01.2006, Бюл. № 1. – 5 с.

Фахове видання

5

Філинюк М.А., Швейкіна С.Є.

Розробка математичної моделі узагальненого перетворювача імітанса на базі польового транзистора

Тези доповіді.

Матеріали 2 МНПК "Сучасні наукові дослідження" (СНД-2006). – Дніпропетровськ. 2006. С. 16-19

4

Попенко Н.М.

Метрологічні основи негатроніки

Монографія.

Метрологічні основи негатроніки. – Вінниця: УНІВЕРСУМ – Вінниця, 2006. – 188 с.

188

Філинюк М.А.

Определение предельной и оптимальной частот потенциально неустойчивого четырехполюсника

Стаття.

Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2005. – №2. – С. 59–62.

Фахове видання

4

 

Вимірювач дійсної складової комплексного опору

Тези доповіді.

Матеріали 2 МНК "Сучасні проблеми мікроелектроніки, радіоелектроніки, телекомунікацій та приладобудування" (СПМРТП-2006). Вінниця. 2006. С. 62-63.

2

Кофанов В.Л.

Пристрої на ВІС програмованої структури на основі лічильників

Тези доповіді.

Матеріали 2 МНК "Сучасні проблеми мікроелектроніки, радіоелектроніки, телекомунікацій та приладобудування" (СПМРТП-2006). Вінниця. 2006. С. 116-118.

3

Кофанов В.Л., Охрімець Т.І.

Проектування пристроїв на ВІС програмованої структури із запровадженням послідовних лічильників

Стаття.

Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія. – 2007. – №2. Вінниця.– С. 22–24.

Фахове видання

3

Кофанов В.Л., Охрімець Т.І.

Генератор пачок імпульсів на базі ПЛІС

Тези доповіді.

Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій та приладобудування” (СПРТП-2009). Частина 1. – Вінниця, 2009. – 86 с.

1

Кофанов В.Л., Шутило М.А.

Перетворювач  потокової  відеоінформації  на  програмованій  користувачем вентильний матриці

Матеріали XL-ої науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету з участю працівників науково-дослідних організацій та інженерно-технічних працівників підприємств м. Вінниці та області, Вінниця, 2011р.

1

 

Реалізація кодека звуку на основі ПКВМ

Матеріали XL-ої науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету з участю працівників науково-дослідних організацій та інженерно-технічних працівників підприємств м. Вінниці та області, Вінниця, 2011р.

4

Баландюк  І.С.

Універсальний кодер-декодер на мікроконтролері

Матеріали XL-ої науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету з участю працівників науково-дослідних організацій та інженерно-технічних працівників підприємств м. Вінниці та області, Вінниця, 2011р.

4

Матківський  Є.В.

Проектування ЦКП на дешифраторах

Матеріали XL-ої науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету з участю працівників науково-дослідних організацій та інженерно-технічних працівників підприємств м. Вінниці та області, Вінниця, 2011р.

5

Кофанов В.Л., Слободянюк В.І.

Генератори псевдовипадкових чисел

Матеріали XL-ої науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету з участю працівників науково-дослідних організацій та інженерно-технічних працівників підприємств м. Вінниці та області, Вінниця, 2011р.

5

Кофанов В.Л., Зарва С.В., Марфін А.В.

Реверсивні генератори кодових послідовностей

Матеріали XL-ої науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету з участю працівників науково-дослідних організацій та інженерно-технічних працівників підприємств м. Вінниці та області, Вінниця, 2011р.

4

Кофанов В.Л., Кучерявий  М.В.,  Катаєв  В.С.,  Мальована  Г.В.

Генератори прямокутних імпульсів на ПЛІС

Матеріали XL-ої науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету з участю працівників науково-дослідних організацій та інженерно-технічних працівників підприємств м. Вінниці та області, Вінниця, 2011р.

4

Кофанов В.Л., Червак О.П.

Кодування потокового аудіосигналу с застосуванням ПКВМ

Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій та приладобудування” (СПРТП-2011). Матеріали V міжнародної науково-технічної конференції, м. Вінниця, 19-21 травня 2011 р.  – Вінниця ВНТУ, 2011. – С. 55–56.

2

Кофанов В.Л., Баландюк І.С.

Автоматизація узгодження в схемах вихідних ключових каскадів

Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій та приладобудування” (СПРТП 2011). Матеріали V міжнародної науково-технічної конференції, м. Вінниця, 19-21 травня 2011 р.  – Вінниця ВНТУ, 2011. – С. 60–61.

2

Дрючин О.О., Шутило М.А., Червак О.П.

Моделювання псевдовипадкових послідовностей на мікроконтролерах

Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій та приладобудування” (СПРТП-2011). Матеріали V міжнародної науково-технічної конференції, м. Вінниця, 19-21 травня 2011 р. – Вінниця ВНТУ, 2011. – С. 203–204.

2

Кофанова Н.В., Кофанов В.Л., Базалійський С.В., Дрючин О.О., Кононов С.П., Червак О.П., Шутило М.А.

Моделювання типових комбінаційних пристроїв для реалізації на мікроконтролерах

Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій та приладобудування” (СПРТП-2011). Матеріали V міжнародної науково-технічної конференції, м. Вінниця, 19-21 травня 2011 р.  – Вінниця ВНТУ, 2011. – С. 205–206.

2

Кофанова Н.В., Кофанов В.Л., Нікешин Ю.І.

Основи радіоелектроніки. Частина 1

Навчальний посібник.

– Вінниця: ВНТУ, 2007. – 152 с.

152

Крушевський Ю.В.

Лабораторний практикум з дослідження цифрових пристроїв на основі САПР MAX+PLUS II

Навчальний посібник.

– Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. – 200 с.

200

Кофанов В.Л., Осадчук О.В.

Основи радіоелектроніки. Частина 2

Навчальний посібник.

– Вінниця: ВНТУ, 2008. – 165 с.

165

Крушевський Ю.В.

Проектування цифрових пристроїв на основі САПР Quartus II

Навчальний посібник.

– Вінниця: ВНТУ, 2009. – 164 с.

164

Кофанов В.Л., Осадчук О.В.

Основи радіоелектроніки

Навчальний посібник з грифом МОН України.

– Вінниця: ВНТУ, 2010. – 365 с.

365

Кичак В.М., Крушевський Ю.В.